Новини

МРРБ: Продължават дейностите по търсене на нов водоизточник за Брестовица

Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за осигуряване на чиста питейна вода за пловдивското село Брестовица. Ако не бъде намерен такъв с достатъчно количество и качество вода, ще се пристъпи към изграждане на пречиствателно съоръжение. Това бяха двата варианта за решаване на проблема, които министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и нейният екип обсъдиха с Инициативния комитет „Живот за Брестовица“, представители на община Родопи, Областна управа - Пловдив, управителя на „ВиК“ ЕООД – Пловдив и изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Илиян Илиев, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

По първия вариант все още се очаква разрешително за права за сондажи на терена от Министерство на земеделието. За втория вариант – изграждане на пречиствателно съоръжение, ще са необходими 700 хиляди лева – 500 хиляди от които за пясъчен филтър и около 200 хиляди лева за водоем. Изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ увери, че има възможност да се кандидатства за заем за тези средства от холдинга.

Министър Комитова беше категорична, че едва когато се осигури чисто водоподаване, може да се пристъпи към подмяна на водопроводната мрежа, като за целта ще трябва да се изготви нов проект, с който да се кандидатства за средства. Направеният до момента е на стойност 26 млн. лева, но тъй като в него няма сигурен водоизточник и има улични настилки, този проект сега не е актуален.

Проблемът със замърсяването с манган на водата на Брестовица е установен в началото на 2020 година. Тогава ВиК-Пловдив прави експертна комисия, която показва, че има заблатяване във водовземната зона на река Въча, като според тяхната проверка то се е получило след изграждането на ВЕЦ – Кадиево. 

От Инициативния комитет „Живот за Брестовица“ заявиха, че докато не се реши проблемът с ВЕЦ-а има опасност замърсяването с манган да продължи. Те ще поискат ново становище от РИОСВ-Пловдив, което да определи източника на замърсяване.

От Областната управа се ангажираха да поискат отново становище по проблема и от Басейнова дирекция и РИОСВ - Пловдив.