Новини

Днес зам.-кметът на СО Десислава Билева ще провери поставянето на първите отоплителни уреди  по програма „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Днес от 14.30 ч. зам.-кметът на СО Десислава Билева ще провери поставянето на първите отоплителни уреди  по програма „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г". Проверката ще се състои в с. Железница ул. „Урвич“ 28.