Новини

Синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море"АД с позиция адресирана до президента Румен Радев и министър-председателя Стефан Янев

Синдикалната организация на КНСБ в "Автомагистрали-Черно море"АД изпрати до медиите позиция от синдикалния комитет и 578 синдикални членов адресирана до президента Румен Радев и министър-председателя Стефан Янев. 

Позицията е относно: "Плащане на извършени, приети и въведени в експлоатация СМР на обект „Обособена позиция № 3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора с дължина на пътната мрежа 241,904 км, изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи на АМ „Тракия“ от км 168+207 до км 185 –  дясно платно за част „Пътна“ и от км.184+883 до километър 207+864, ляво и дясно платно за движение, част пътна. Общ размер на задължението към:

„Автомагистрали Черно море“ АД -  36 877 662.42 лева (тридесет и шест милиона осемстотин седемдесет и седем хиляди  шестстотин шейсет и два лева и четиридесет и две стотинки ) с включен  ДДС. Персонал 812 човека.

„ИСА 2000“ ЕООД -   18 892 732,60 лева (осемнадесет милиона осемстотин деветдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет стотинки) с включен  ДДС, Персонал 427 човека."

 

От синдикалната организация посочват, че работещите в „Автомагистрали - Черно море“ АД  Шумен, от края на месец април правят опити да получат заработените средства за ремонта на Автомагистрала „Тракия“ от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

"Проведохме множество срещи с екипа на министър Комитова и на министерство на финансите. Организирахме три национални протеста, внесохме декларации в Министерския съвет и Президентството, написахме множество писма и декларации до всички институции, които имат отношение към казуса ни. В наша позиция Изх. №122/23.09.2021 г. Ви запознахме с конкретните действия, с които може да се реши този изкуствено създаден проблем. До настоящия момент нямаме отговор на нито едно наше писмо. От проведен разговор с министър Граматиков на 1 октомври разбираме, че ще се чака общо решение за целия бранш. Неизвестно кога!!!! Така ли работи българската държавна администрация, на която ние плащаме заплатите?", питат те.

 От позицията им става ясно още, че липсата на  решение от страна на МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“ е довела до: "Забавяне на заработените с честен труд заплати; Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на материали; Напускането на водещи специалисти и квалифицирани работници, машинисти и шофьори; Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени; Предстоящи масови съкращения, поради невъзможност да се работи, без да се осигури ритмично заплащане на работните заплати и да се обезпечи доставката на материали; Влошаване на финансовото състояние на „Автомагистрали Черно море“ АД – усвояване на застраховки и банкови гаранции за плащане, необслужване на банкови кредити и гаранции; Понасяне на санкции по различни други договори за строителство с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, което е цинично и е форма на геноцид към работещите честно хора."

Те подчертават, че „Автомагистрали Черно море“ АД  не е сред фирмите, получили множество аванси за несвършена работа от различните министерства и държавни предприятия.

"Търпението ни е изчерпано! Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума от 36 887 662.42 лева към нашия работодател, осигуряващ ни трайна заетост и добро заплащане. С цел избягване на всякакви спекулации декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за правото си на труд и заплащане. Предприемаме тези крайни действия, защото сме обезверени, лишени сме от възможност да работим и да получаваме реални доходи! Настояваме за  отговорно отношение  на държавните институции! Недопустимо е държавни дружества да не разплащат извършени, приети и въведени в експлоатация обекти!", пише още в позицията до президента и министър-председателя.

"Нашите граждански и синдикални протестни действия ще  продължат до получаване на всички изработени с честен труд средства, за да запазим трайните си работни места! Ще отстояваме правото си на достоен труд и редовно заплащане! Няма да се откажем! Поредният ни протест ще се проведе на 05.10.2021 г. пред сградата на МРРБ. Към нас ще се присъединят и работниците и служителите на „ИСА 2000“ ЕООД, които са в същото положение като нас и имат да получават 18 892 732,60 лв. за ремонт на лявото платно на Автомагистрала „Тракия“", завършват от синдикалната организация.