Новини

Фонд на фондовете кани банките в страната да кандидатстват за нов ресурс по Програма „Възстановяване“

Допълнителните средства ще бъдат предоставени поради големия интерес и бързото договаряне на наличния ресурс по програмата

В отговор на предизвикателства вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, правителството на Република България разработи и стартира Програма „Възстановяване“ (Програмата), съставляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната, съобщиха от пресцентъра на ФнФ.

Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране на българския бизнес, Фонд на фондовете (ФнФ) предлага на всички банки в България възможност за кандидатстване за нов ресурс по Програма „Възстановяване”. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“ пo приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“. Общият размер на допълнителния ресурс, който Фонд на фондовете ще представи по Гаранционния инструмент възлиза на: 96 170 000 лева.

Целта на Програмата, по която продължаваме да работим, е улесняване достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността. Предприятията ще имат възможност да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване.

ФнФ ще поеме до 50% от кредитния риск на банките  партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за МСП, с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит.

Параметрите по Програма „Възстановяване“ са следните:

- Достъп до бизнес кредити на допустими Български МСП с минимум 3-годишна история;

- Без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;

- Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;

- Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;

- Разсрочване на изплащането по главница до 84 месеца;

- Минимизиране на административната тежест за клиента;

- Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis.

 

Всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми могат да се включат в процедурата за избор на партньори за реализацията на допълнителните средства предоставени от Фонда на фондовете до 18 часа на 25 октомври 2021 г. Цялата документация може да бъде открита на интернет страницата на ФнФ.