Новини

Завърши работата по подготовката на Програма за София — плана за интегрирано развитие на Столична община в периода 2021-2027

Софияплан завърши работата по подготовката на Програма за София — плана за интегрирано развитие на Столична община в периода 2021-2027. Програмата вече е публикувана в сайтовете на Софияплан и Столична община и ще бъде представена от екипа за обществено обсъждане на 14 октомври. Програма за София включва 14 цели за развитието на Столична община и 105 квартала, села и местности, обобщени в 7 групи, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Целта на документа е да насочва инвестиционната политика на общината в следващия програмен период на Европейския съюз от 2021 до 2027. 

На база редица изследвания и анализи, проведени в хода на подготовката й, и вече приетата дългосрочна Визия за София с хоризонт 2050, Програмата формулира визията за развитие в следващите 7 години, според която Столична община цели да стане стане по-адаптивна и устойчиво развиваща се, приобщаваща и многообразна община, фокусирана върху икономиката на знанието, и предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда.