Новини

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов обсъди актуални въпроси с представители на Висшия адвокатски съвет и Нотариалната камара

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и заместник-министър Иван Демерджиев се срещнаха с представители на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и на Нотариалната камара.

Пред председателят на ВАдвС Иван Дерменджиев и заместник-председателите Ина Лулчева и Валя Гигова министър Стоилов разясни работата на министерството по проектозакона за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата и поиска становище от адвокатския съвет. Той заяви още интерес за позицията им във връзка с работата на Единния информационен портал за правосъдие. 

Бе дискутиран и предложеният от Министерството на правосъдието модел за специализирано правосъдие.

От страна на ВАдвС бе повдигнат въпросът за достъпа до съдебните сгради, както и възможността за организиране на бързи гишета за адвокати в Агенцията по вписванията.

Темата за работата на Агенцията по вписванията министър Стоилов и зам.-министър Демерджиев засегнаха и с председателя на Нотариалната камара Красимир Анадолиев и заместничката му Луиза Стоева. Гостите изтъкнаха необходимостта от прецизиране на достъпа до данните в Имотния регистър, така че само заинтересованите лица да получават чувствителна за титулярите на партиди информация. 

Министър Стоилов акцентира върху необходимостта от изготвяне на обективни критерии за преценка в процедурите по преместване на нотариуси.

От своя страна Красимир Анадолиев постави темата за въвеждане на механизъм, при който чрез декларация или пълномощно пред нотариус, хората да могат да определят лицата, които да се разпореждат с имуществото или активите им, в случай на тежък здравословен проблем. Министър Стоилов се ангажира с подготвянето на подходяща нормативна уредба, с която да се подпомогне борбата срещу имотните измами.