Новини

БАИС и КСБ, в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират втори за България „Ден на обновяването“(Renovation daу - REDay)

Събитието се осъществява с медийното партньорство на в. „Строител“

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България (КСБ), в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират втори за България „Ден на обновяването“(Renovation daу - REDay). Събитието се осъществява с медийното партньорство на в. „Строител“.

Основният девиз на кампанията е „Обнови България – спести енергия!“. Форумът  ще се проведе онлайн на 14 октомври 2021 г. от 14.00 часа. Събитието е част от Европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века.

Сред официалните гости на конференцията са инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, Адриан Джойс, директор на Renovate Europe Campaign и други

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата.