Новини

Откриха форума „Инвестиции в устойчива енергия“

Започна форума „Инвестиции в устойчива енергия“, организиран от Камарата на строителите в България, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др.

По време на събитието представители на браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, финансови институции, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и ще обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети.

От страна на КСБ в дискусията от 11,50 до 12,30 ч ще участва изп. директор Валентин Николов.

Сред официалните гости на събитието са д-р Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект, Георги Стефанов, WWF-България, Тодор Галев, Център за изследване на демокрацията, Дочка Василева, Фонд на Фондовете. 

Събитието ще се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн в платформата ZOOM.