Новини

Вицепрезидентът Йотова и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН ще продължат успешното си сътрудничество в проучването на българските общности

Винаги сме се радвали на подкрепата на вицепрезидента Йотова в изследването на битието и културата на българските общности в чужбина. Партньори сме в много дейности, имаме съвместни инициативи. Това е пътят – науката и политиката ръка за ръка да се занимават с тази проблематика. С тези думи директорът на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ – БАН) проф. д-р Владимир Пенчев приветства вицепрезидента Илияна Йотова, която беше гост на международната научна конференция „Българите в Урал и Сибир“.

 

Учени от България, Русия, Украйна, Молдова участват в двудневната конференция, която се организира в рамките на проекта „Българите в Урал и Сибир през ХХ – ХХI век: история, култура, идентичност“. Ръководител на проекта от българска страна, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН, е доц. д-р Петко Христов.

 

Илияна Йотова поздрави Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, като подчерта сериозните научни резултати в проучването на българите от близо и далеч. Конкретният проект отваря непозната страница, свързана с разселването на българските общности преди 2 века и до днес в Урал и Сибир. Хора от български произход преживяват Столипинската реформа, Сталиновите репресии, нацистката окупация. Немалка част отиват да работят по времето на социализма в Сибир и Урал. Техните наследници и днес са там. „Наред с архивно-документалната си стойност вашите изследвания са изключително ценни с погледа на наследниците, на спомените, на традициите, на българския език. Интересна за проследяване е симбиозата между българския произход и средата, в която живеят тези общности. Те са запазили своята българска идентичност, език, обичаи. Създават свои дружества“, посочи вицепрезидентът и подчерта, че проектът е солидна основа за бъдещи проучвания.

 

Участниците в проекта от руска страна заявиха, че вицепрезидентът Йотова е чакан гост в Тюмен и Коми, за да се запознае с хората с български корени там.