Новини

МРРБ ще представи резултатите от изпълнението на проект за превантивни дейности чрез изграждане и възстановяване на контролно – измервателни системи в свлачищни райони в страната

Министерство на регионалното развитие и благоустройство ще представи резултатите от изпълнението на проект № BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно – измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще се състои на 06.10.2021 г. /сряда/, от 10:30 часа в гр. София, зала „Пресцентър“ в сградата на МРРБ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Основната цел на проекта е изграждане на контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг с цел ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хора в свлачищните райони.

Общата му стойност е 2 500 924,00 лв, от които европейско финансиране 2 125 785,40 лв и национално финансиране 375 138,60 лв.