Новини

Валентин Николов, изп. директор на КСБ: Против сме Националният план за възстановяване и устойчивост да се използва политически

Липсва диалог по проекта, а когато го има, е формален, каза изпълнителният директор на КСБ

Трябва да се възпротивим на тенденцията Националният план за възстановяване и устойчивост да се използва политически, защото е свързан със съдбата на българския народ през следващите 20-30 години. Това каза изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов на форум „Инвестиции в устойчива енергия“. И добави, че още дълго ще сме ангажирани с енергийната ефективност и обновяването на публичните и жилищните сгради и не бива планът да се използва за предизборни цели.

Изпълнителният директор на КСБ отбеляза, че в експертната общност няма съществени разминавания по плана. „Но за съжаление няма диалог с държавата. А когато го има, е формален“, каза Николов. Той отбеляза, че България катастрофално е изостанала в обновяването на жилищния фонд, а в Европа от десетилетия успешно се прилагат разнообразни мерки, които предвиждат самоучастие на живущите под различни форми. Николов съобщи, че при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради строителите са подготвили много бригади, но след приключване на проектите, те са отишли да работят зад граница. Сега тепърва отново трябва да обучаваме кадри, но ще се справим, каза той.

Изпълнителният директор на КСБ отбеляза, че на европейско ниво, включително и в България, е запазена тенденцията над 50 на сто от средствата в националните планове да бъдат за строителство, в съответствие с позицията на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), изразена преди година.

Форумът „Инвестиции в устойчива енергия“ се организира от КСБ, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др.