Новини

МРРБ осъществява превантивен контрол на 26 свлачища в страната

Предварителните наблюдения върху свлачищните райони дават възможност да се вземат адекватни и навременни превантивни мерки от страна на отговорните институции. Всичко това се прави с цел защита и опазване здравето на хората“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, предаде пресцентъра на МРРБ.

На пресконференция днес той представи резултатите от изпълнението на  проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”.

Министерството реализира проекта с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

            Проектът обхваща 26 свлачища в 20 населени места на територията на близо 7 хиляди дка площ в цялата страна. Това са свлачища, намиращи се в жилищни квартали, до основни водоизточници и засягащи основни републикански пътища. 

В тях са изградени 345 геодезически репера, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони. Съоръженията са съставна част от 16 нови и 10 съществуващи контролно-измервателни системи (КИС) на свлачища.

Основната цел  е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг на свлачищата с цел ранно предупреждение, оповестяване и други предварителни действия, свързани с опазване живота и здравето на хора в свлачищните райони. С изпълнението му броят на защитеното от свлачища население в риск е над 4 000 души.

„Така изградените измервателни системи ще дават актуална информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на тяхното развитие и обхвата на протичащите в тях геодинамични процеси“, подчерта заместник-министърът.  

Общата стойност на проекта е 2 500 924 лв., от които европейско финансиране 2 125 785,40 лв. и национално финансиране 375 138,60 лв. Изпълнението му продължи 23 месеца.