Новини

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание

Столичният общински съвет ще проведе извънредно заседание. Заседанието е насрочено за 10.00 ч.
Дневният ред включва доклад за възлагане на „Топлофикация София“ ЕАД да проведе преговори с цел компенсиране на увеличените разходи на дружеството
вследствие на значителния ръст на цените на природния газ и въглеродните емисии през 2021 г.