Новини

Илияна Йотова към студентите в УНСС: Най-голямата ви сила са свободата и независимостта

„Най-голямата ви сила днес са свободата и независимостта. Образованият и свободният човек е най-големият коректив на политическата класа и гарант на демокрацията. Това го показаха протестите през изминалите 30 години от нелеката ни нова история, в основата на които бяха студентите. Останете свободни и независими в мислите и позициите си, в изборите си.“ С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към студентите в Университета за национално и световно стопанство. „Не позволявайте да ви отнемат света, който вие искате“, перифразира Йотова девиза на висшето учебно заведение. Вицепрезидентът беше гост на тържественото отбелязване на 30-годишнината на Студентския съвет при УНСС. По повод юбилея и за активната и отговорна дейност за отстояване правата на студентите, за ангажираността и силния глас по важните въпроси Илияна Йотова удостои съвета с почетния плакет на вицепрезидента. „Вашата история е историята на нашия демократичен преход, а във вашата дейност неизменно се оглеждаха всичките трудни години. Но най-важното – силата, мечтите и енергията на много млади хора“, посочи вицепрезидентът. Илияна Йотова определи Студентския съвет като най-верния помощник на студентите и изтъкна разностранната му дейност – от наемите на общежитията, размера на стипендиите, кариерното ориентиране, през различни и нестандартни инициативи по повод бележити дати, до различни форми на дискусии по злободневни теми, по въпросите на образованието и пазара на труда. „Голям е приносът на Студентския съвет за престижа на УНСС, за това да бъде сред трите най-желани университета в България“, подчерта вицепрезидентът. Тя специално благодари на преподавателите, че с професионализма и всеотдайната си дейност превръщат УНСС в емблема за качество и гаранция за успех. Университетът е едно от петте български висши училища, които са пълноправни партньори в консорциумите от „Европейски университети“. „Знаещи, можещи, с критично мислене и с активна позиция, обществено ангажирани млади хора изгражда УНСС.  И лично съм се убедила в това при срещите ни в университетските аудитории. Колкото и да е натоварен графикът ми, винаги откликвам на покани за дискусии със студенти“, заяви Илияна Йотова и открои поредицата Студентски лаборатории, които организира със студенти от цялата страна, посветени на ролята на България в Европейския съюз, както и за възможностите за кариера с българска диплома за чуждестранни студенти от български произход. „Смелите и нестандартни решения, които се раждат на такива срещи, никога няма да се родят в кабинетите на властта", подчерта вицепрезидентът.