Новини

България е в Топ 3 по иновационна среда сред страните с по-висок среден доход в Глобалния иновационен индекс 2021

България е на второ място по иновационна среда след Китай в групата на страните с по-висок среден доход според Глобалния иновационен индекс 2021 на Световната организация за интелектуална собственост. В общата класация страната ни се изкачва с две позиции нагоре до 35 място и е сред 10-те държави в Европа, които подобряват представянето си тази година. Индексът отбелязва, че Европа продължава да е вторият най-иновативен регион в света (след Северна Америка). Общо 16 икономики сред топ 25-те иновационни лидери в света са европейски държави. В допълнение, 10 икономики на Стария континент се изкачват в тазгодишното класиране. Сред тях е посочена и България. Другите държави с подобрено представяне в Европа са Франция, Исландия, Австрия, Естония, Унгария, Словакия, Литва, Руската федерация и Беларус. В групирането по ниво на доходите България е на второ място след Китай сред общо 34 държави в групата “по-висок среден доход”, а след нас е Малайзия. В същата група страната ни попада и сред държавите, които се представят над очакваното спрямо нивото си на развитие. Глобалният иновационен индекс разглежда 132 икономики в света и ги класира след оценка по 81 индикатора, разпределени в 7 категории. Под внимание се взимат данни за достъп и проникване на ИКТ услуги, условия за бизнес, регулаторна уреденост, състояние на пазара, степени на образование и качество на образованието, високотехологично производство, инвестиции в софтуер, регистриране на патенти, сертифициране, продуктивност на труда, вишисти в науки и инженерни дисциплини и много други. Включени са и индикатори, които касаят трите основни етапа в живота на една иновация: инвестиция, технологичен прогрес и социално-икономическо въздействие. Оценката на доклада за 2021 г. е, че въпреки пандемията, правителствата и компаниите са увеличили инвестициите си в иновации. Нараснали са разходите за научноизследователска и развойна дейност, подаването на документи за интелектуална собственост, рисковите инвестиции и научната продукция като цяло. Най-иновативната икономика в света през 2021 г. е Швейцария, следвана от Швеция, Съединените американски щати (САЩ), Обединеното кралство (Великобритания) и Република Корея.