Новини

Започва ремонтът на Планетариума в Смолян

От 10.30 часа днес на бул. „България“ 20 непосредствено до входа на сградата на Планетариум - Смолян, ще се проведе официална церемония
„Първа копка“ по проект BG16RFOP001-1.022-0005-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян.
Церемонията ще постави началото на строителните дейности за основен
ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян - сградата
на Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа
обсерватория".  Представяне на строителните дейности и очакваните резултати за обекта ще
бъде направено от инж. Йордан Щонов – ръководител на проекта