Новини

Мария Габриел: Иновационната програма за Западните Балкани е подкрепа за младите хора и бизнеса в региона

На състоялата се среща на върха в Бърдо между лидерите на ЕС-27 и на шестте партньори от Западните Балкани бе обявен стартът на една от водещите инициативи на българския еврокомисар Мария Габриел - Програма за Западните Балкани в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, културата, младежта и спорта (Иновационна програма). Лидерите приеха декларация, в която се потвърждава европейската перспектива за региона и ангажираността на ЕС чрез Икономическия и инвестиционен план. Иновационната програма е ключово действие на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, мобилизиращ до 30 милиарда евро финансиране.

„Западните Балкани са неразделна част от Европа, както и геостратегически приоритет за Европейския съюз. С новата програма ще подкрепим по-добрата подготвеност на региона за цифровата трансформация и екологичния преход. За това ключови са инвестициите в образование и наука, в иновации и технологии“, заяви Мария Габриел.

Българският еврокомисар представи основните градивни елементи на предложената от нея Иновационна програма. Тя се основава на три измерения: политическо, тематично и регионално. Политическата програма отразява стратегическото значение на региона и има за цел да подкрепи асоциирането към програмите на ЕС в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, културата, младежта и спорта. Тематичната програма ще допринесе за по-тясната интеграция на партньорите от Западните Балкани с приоритетите на ЕС, по-специално екологичния и цифровия преход. Регионалното измерение ще подпомогне развитието на иновационните екосистеми. То ще включва, например, мерки за увеличаване на инвестициите в стартиращите предприятия чрез Европейския съвет по иновациите и Европейския институт за иновации и технологии.

„Едно от основните предизвикателства е подкрепата на младите хора и талантите в региона. През последните три години постигнахме немалко със Западните Балкани чрез Цифровата програма, която бе приета в София през 2018 г. Сега, очаквам заедно с тях, новата Иновационна програма да надгради над постигнатото и се превърне в добър пример за регионално сътрудничество“, коментира още българският еврокомисар.