Новини

След проведен конкурс „Автомагистрали“ ЕАД с нов Съвет на директорите

Търговският регистър вписа новото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД. Това се случва след проведен конкурс за избор на членове на съвета на директорите на Дружеството. Членове на новият Съвет на директорите са както следва: Г-жа Десислава Христова – Изпълнителен директор; Инж. Иван Станчев – Изпълнителен директор; Г-н Владимир Трифонов – Председател на Съвета на директорите; Г-н Гено Георгиев – Заместник председател на Съвета на директорите; Инж. Филип Маркулиев – Член на Съвета на директорите Двамата изпълнителни директори представляват Дружеството заедно и поотделно.