Индексация сега!

Областното представителство в Бургас начерта перспективите за 2022 г.

Инж. Тонка Каравидова,

ОП на КСБ - Бургас

Редовното Общо отчетно събрание за 2020 г. на Областното представителство на КСБ в Бургас се състоя на 5 октомври. То се проведе хибридно – онлайн в платформата TEAMS и в присъствието на Областния и Контролен съвет на местната структура, и на Димитър Янакиев, президент на „Мидия Груп Холдинг“ АД. Гости на събитието бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателят на Контролния съвет (КС) на Камарата инж. Благой Козарев и инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ - София.След като представителите на фирмите членове се включиха онлайн, Общото събрание започна по предварително одобрения дневен ред. В началото председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, който е и зам.-председател на УС на Камарата, отбеляза в отчета си, че местната структура поддържа добра връзка с общините в региона и областната администрация. „Като цяло през целия отчетен период сме се стремили да изпълняваме приетия план за дейността на ОП Бургас за 2020 г. въпреки епидемиологичната обстановка“, заяви той. Инж. Николов информира, че към 31.12.2020 г. членовете на ОП Бургас са 187, като новоприетите през миналата година са 27. За периода ОблС е провел 12 заседания, организирани са редица присъствени и онлайн събития – професионални обучения, специализиран семинар и др. В 2020 г. ОП Бургас е продължило съвместната си дейност с ПГСАГ „Кольо Фичето“ в различни направления.„Тежката епидемична и политическа криза доведоха до намаляване на поръчките и почти до пълното им спиране. За много обекти спряха разплащанията, което постави бранша в кризисна ситуация. Особено сега, след драстичното увеличение на цените на строителните материали, трябва да направим всичко възможно за диалог с държавата да поискаме индексация на договорите на предстоящите търгове“, изтъкна инж. Николай Николов.Инж. Илиян Терзиев поздрави участниците в заседанието и разясни пред тях някои предизвикателства, по които КСБ е насочила усилия и работи. Сред тях са проблемите, свързани с увеличаването на цените и нуждата от промени в законодателството. Инж. Любомир Качамаков насочи вниманието към дигитализацията на строителния сектор. Той обясни някои от ползите на BIM и изтъкна, че ако тази система се въведе, ще се дефинират всички отговорности в строително-инвестиционния процес. Инж. Качамаков поясни, че ако всичко е в цифров вид, ще става много ясно от чия страна идват проблемите. Той предложи Областните представителства на КСБ в София и Бургас да реализират съвместно семинар във връзка с дигитализацията на процесите, като ще съдейства за намирането на добри лектори. По време на заседанието ОП Бургас начерта и план на дейността си през 2022 г. По-важните точки от него са: участие със становища и подкрепа на активната позиция на КСБ при разработване на нормативната уредба в областта на строителството; ОП Бургас ще подпомага дейността на членовете си чрез публикуване на анализи и доклади; продължаване на политиката на КСБ за повишаване на професионалната квалификация; да отразява в медиите мероприятията и дейността на ОП и да развива партньорство си с вестник „Строител”.