ОП на КСБ

ОП Стара Загора призовава строителните фирми да подават сигнали за незаконните бригади

Петър Терзиев,

ОП на КСБ – Стара Загора

На 29 септември в конферентната зала на хотел-ресторант „Зеленият хълм“ се проведе Общото годишно отчетно събрание на ОП на КСБ - Стара Загора. На него присъстваха представители на 20 строителни фирми, членове на ОП Стара Загора. Гост на събитието бе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Заседанието откри председателят на ОП Стара Загора инж. Пламен Михалев. „Старал съм се да отговоря на всички трудности, които стоят пред строителните фирми от региона. Проблемите, които могат да се решат на местно ниво, са разисквани и поставени пред местни органи на управление. А тези, които изискват намеса на национално ниво, са представени пред ръководството на КСБ и очакваме адекватни действия за решаването им“, започна инж. Михалев. „С Дирекция „Инспекция по труда“ – Стара Загора, сме организирали срещи относно незаконните строителни бригади, която е санкционирала такива след подадени сигнали. Призовавам строителните фирми да подават сигнали за тези незаконни бригади в ОП Стара Загора. Към момента не може да бъде създадена строителна полиция, която да следи и санкционира подобни нарушители поради липса на съответните закони и при настоящата политическа обстановка в страната“, призова председателят на ОП на КСБ – Стара Загора. По думите му критериите за 3-та, 4-та и 5-а категория строежи трябва да се завишат, тъй като са прекалено ниски, а дават право да се строят големи обекти. „Не може строителни компании, декларирали нулев средносписъчен персонал и нулеви ДМА, да изпълняват обекти с РЗП от 1000 до 5000 кв. м“, категоричен бе той. Инж. Михалев предложи 4-та и 5-а категория да бъдат разделени, като за 5-а да няма изисквания. За 4-та категория Областният съвет на ОП Стара Загора предлага да се въведат следните изисквания – НПП 100 000 лв., ДМА 10 000 лв. и ССС – 5 човека, а за 3-та категория - НПП 200 000 лв., ДМА 50 000 лв. и ССС – 10 човека. Тези предложения ще бъдат направени и на Общото събрание на КСБ за обсъждане. Инж. Илиян Терзиев обърна внимание, че тези промени могат да се извършат само от Общото събрание на КСБ. Той подчерта, че ръководството на КСБ е провело 147 срещи с различни институции по проблеми, касаещи строителния бранш. Относно неетичните действия от страна на някои компании инж. Терзиев поясни, че Комисията по професионална етика към КСБ има право да следи дали член на КСБ спазва етичните норми, но не и на регистрирана фирма, която не е член на КСБ. Според него това трябва да се промени. „При търговски спорове, без да се е произнесъл съдът, нямаме право да вземаме страна по даден случай“, заяви той. Инж. Илиян Терзиев коментира и липсата на кадри в строителството. Според него образователната система и отговорните институции нямат адекватен отговор на нуждите на строителните фирми. Инж. Никола Нешев заяви, че една от ролите на КСБ е да сигнализира съответните държавни органи за нередности. „Трябва да се създадат работни групи на местно ниво, които да дават предложения за решаване на конкретни проблеми“, добави той. Инж. Мандажиева предложи да бъде формирана комисия, която да работи по промяна на законите, които касаят строително-инвестиционния процес. Тя апелира КСБ да настоява пред правителството правилата за провеждане на обществени търгове да са според общите условия на FIDIC. Инж. Терзиев поясни, че такива разговори са водени, но до момента КСБ не е срещнала разбиране от институциите. Относно коментираното изготвяне на минимални ценови ставки по видове работи инж. Илиян Терзиев напомни, че преди 7 г. КСБ е изготвила примерни такива и в резултат Камарата е била глобена за това от КЗК. Що се касае до повишаването на цените на строителните материали, той подчерта, че КСБ е поискала официална информация по темата от колеги в други страни и се работи по проблема.