ОП на КСБ

И ОП Пазарджик направи равносметка и набеляза своите приоритети

Анелия Кулинова,

ОП на КСБ -Пазарджик

На 30 септември в заседателната зала на „Гранд хотел Хебър“ се проведе Общото годишно отчетно събрание на ОП на КСБ – Пазарджик. То протече според предварително обявения дневен ред и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Строителите от област Пазарджик приеха отчета за работата на председателя на ОП и ОблС за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. Инж. Иван Делчев, председател на ОП Пазарджик, запозна присъстващите с документите, след като откри заседанието. От отчета на дейността за периода става ясно, че членският състав на ОП Пазарджик е от 70 фирми, от тях 69 са вписани в ЦПРС, един член е асоцииран. Общият брой вписани строители от областта е 137. Инж. Делчев заяви, че приоритетите през 2020 г. са били професионалното образование и приемът на ученици в ПГСА Пазарджик, спешната необходимост от изграждане на депо за строителни отпадъци и актуалните за сектора теми, свързани с нормативната база. Той припомни, че всички тези въпроси са засегнати на среща между строителите от областта на 06.02.2020 г., а предложенията са изпратени на централното ръководство на Камарата. Отчетено бе още, че във връзка с недостига на работна ръка и квалифицирани кадри, както и тенденцията на намаляване броя на завършилите професионални училища ОП Пазарджик е изработило рекламен спот с цел агитация на седмокласници и техните родители. Клипът е заснет на строителни обекти с участието на представители на фирмите „Делчев Инженеринг“ ЕООД, „Янев-55“ ЕООД и „Артстрой Про“ ООД и се е излъчвал в програмата на „Телемедия“ за 30 календарни дни. В доклада се отбеляза, че пандемичната ситуация в страната е наложила отлагане на всички други мероприятия през 2020 г., както и връчването на годишните награди в строителството от област Пазарджик. След двукратно отсрочване и през 2021 г. ОблС на ОП на КСБ – Пазарджик, е взел решение победителите да бъдат обявени без провеждане на събитие. Инж. Иван Делчев е връчил отличията на 9 април т.г. в офиса на ОП Пазарджик. Заседанието на Общото събрание продължи с отчета на Контролния съвет, отчета за изразходените средства през 2020 г., след което се очер­таха насоките за работа през следващата година, одобри се планът за работа през 2022 г. и се определиха необходимите средства за изпълнението му. Обсъдиха се възможности за осигуряване на финансиране за реклама за новия план-прием в гимназията по строителство и архитектура (от бюджета за 2022 г.); среща с областния управител и кметове на общините с цел провеждане на дискусии за поставяне на квоти в приема за гимназиите след седми клас. Целевият план-прием след седми клас в Пазарджишка област за 2022 - 2023 г. предстои да се изготви, така че бизнесът от областта ще изиска повече кадри на пазара на труда с техническо и професионално образование. Ще се търсят и възможности за увеличаване на дуалното обучение в Професионалната гимназия по строителство и архитектура, както и други възможности за стимулиране на учениците.