ОП на КСБ

Строителите в Габрово направиха преглед на инициативите си и начертаха план за догодина

Надежда Стефанова,

ОП на КСБ - Габрово

На 30 септември габровските строители отчетоха дейността си за 2020 г. 18 управители на строителни фирми присъстваха на редовното Общо годишно събрание. То бе открито и водено от председателя на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева. Гости на събитието бяха председателят и зам.-председателят на РКСВ Петър Петров и Денка Стоева. Инж. Башева подчерта, че през годината са реализирани 46 инициативи. Тя направи кратък обзор за тях, който бе придружен със снимков материал. „Въпреки мерките и ограниченията през годината, успяхме да изпълним много дейности – срещи, обучения, конкурси, уъркшопове, кампании, които бяха в помощ на фирмите и на учениците от строителните паралелки в Габрово. Освен основната ни работа Областното представителство акцентира върху осъществяването на допълнителни дейности“, заяви инж. Башева, като допълни, че те са свързани с повишаването на информираността на строителните фирми по актуални теми, организиране и провеждане на информационни и обучителни събития и срещи в област Габрово, осигуряване на компаниите навременни и точни данни относно текущи възможности за участие в проекти, регионални и национални мерки за стимулиране на бизнеса. ОП Габрово е съдействало и за повишаване капацитета за разработване и успешно изпълнение на проекти, финансирани със средства по оперативните програми, и организиране на дейности, насочени към повишаване имиджа на строителната професия в партньорство с професионалните паралелки, местните администрации и активните неправителствени организации. „Следвайки тези цели, успяхме да реализираме редица прояви, които обединиха фирми, ученици, държавни институции, неправителствени организации и допринесоха за пълноценна и съдържателна дейност на Областното представителство на КСБ”, подчерта инж. Мария Башева. Тя припомни някои от най-успешните дейности като инициативата „Иновации в строителството”, която включи състезания за ученици за строителни дейности, награждаване, презентации на иновативни материали; конкурса „Къщата на моите мечти”, в рамките на който се получиха над 250 рисунки, чертежи и макети на къщи – с двигатели, екокъщи, пътуващи, горски, морски и много други реални и абстрактни хрумвания; срещата на тема „Управление на строителните отпадъци”; уъркшоп за дами строители „Изящната страна на строителството”; благотворителна работилница за великденски бисквити; „Хапка Надежда” за осигуряване на топъл обяд на лекари, медицински сестри и санитари в Ковидотделението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, по време на втората вълна на пандемията и много други. Събранието продължи с приемане на отчета за приходи и разходи и доклада на Контролния съвет за разглеждания период, които изнесе председателят на КС Иван Иванов. Общото събрание одобри план за дейността на ОП за следващата година. Той включва организиране и участие в работни срещи, дискусии, в обществени обсъждания, консултативни съвети, тематични семинари. Приоритет ще е създаването и поддържането на Фейсбук страница на ОП Габрово с актуална информация за възможности, новини, иновации в строителството, предстоящи събития, споделяне на данни от сайтове на институции, фирми, КСБ. Структурата в Габрово ще продължи да предоставя актуална и интересна информация относно иновации и добри практики в областта на строителството, чужд опит, новости – смарт къщи, пасивни къщи, 3D печат с бетон, дронове зидари, кинетични подове и т.н. Областното представителство ще подпомага създаването на полезни контакти с неправителствени организации с интерес в сферата на строителството, обучения за прилагане на ЗОП и работа с ЦАИС ЕОП. Важна част от дейността на ОП Габрово ще е и подготовката на новини, интервюта и материали за вестник „Строител“ от интересни срещи, инициативи, събития в региона. През 2022 г. продължава и информационно-консултативната дейност за подпомагане на фирмите при разработване и управление на проекти.