ОП на КСБ

В Ямбол ще работят за включването на свои представители в областните съвети и комисии

Даниела Йовчева,

ОП на КСБ - Ямбол

На редовното си Общо събрание ОП на КСБ в Ямбол начерта като приоритет за 2022 година включването на свои членове във всички областни комисии, съвети и институции, които имат отношение към сектор „Строителство”. Запазването на членския състав и привличането на нови членове също ще бъде част от програмата. В плана за действие влиза и набирането и обработването на информация за проблеми, поставени от фирмите членки. Събранието се проведе на 28 септември. Инж. Красимир Инджов, председател на ОП Ямбол, представи доклад за дейността си, който бе приет с пълно мнозинство. Отчетена беше среща на ръководството с кмета на града Валентин Ревански в рамките на откритата приемна на в. „Строител“, на която са обсъдени настоящи и бъдещи проекти в областта. Позитивен е отзвукът и от състоялите се дистанционни обучения по ЗБУТ на представители на местните фирми, вписани в ЦПРС. Тук също е факт и дистанционното обучение за строителен техник. През декември 2020 г. в офиса на ОП Ямбол бяха връчени наградите „Строителен отвес“ на отличените фирми, вписани в ЦПРС. Присъстващите на събранието единодушно приеха и докладите на Областния и Контролния съвет, както и отчетите за направените приходи и разходи и освободиха от отговорност председателя и членовете на ОблС и КС. План-сметката на ОП Ямбол за 2022 г. също беше приета с единодушие.