ОП на КСБ

И през 2022 г. ОП Смолян ще подкрепя законодателните инициативи на КСБ

Недялка Маргаритова,

ОП на КСБ - Смолян

Областното представителство на КСБ в Смолян проведе своето редовно Общо отчетно събрание на 1 октомври. Заседанието откри председателят на ОП на КСБ – Смолян, Владимир Кехайов, който приветства присъстващите представители на строителните фирми членове на ОП Смолян. Гост на събитието бе инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ. Инж. Козарев коментира някои от най-важните и актуални теми в строителния бранш. „Ситуацията в пътния сектор е един от най-сериозните и чувствителни въпроси“, заяви той и изясни позицията на подкрепа на КСБ по отношение на исканията на пътностроителните компании. На второ място беше обсъдено предложението на ОП на КСБ - Стара Загора, за повишаване на критериите по съответните категории в ЦПРС. Темата предизвика дискусия, като присъстващите се обединиха около категоричното становище, че поради настоящата ситуация в строителния сектор не само че не е необходимо завишаването на критериите, но и подобна стъпка би извела много от по-малките фирми в сивия сектор. Ще има проблем и с компаниите, които вече работят по договори за обществени поръчки с определени изисквания за групи и категории. В такива случаи е възможно изпълнителите да се окажат без право да реализират съответния проект. Кремен Красин, член на Областния съвет на ОП на КСБ – Смолян, и на КПЕ на структурата, повдигна въпроса за етиката в междуфирменото поведение, като разясни конкретен казус. „Категоричен съм, че трябва да се намери механизъм за реакция. Трябва да сме критични, когато има проблем, и да не се толерира некоректното поведение“, заяви той. Събранието продължи с обсъждане на изключително наболелия въпрос за драстичния скок в цените на строителните материали. Инж. Козарев обясни, че КСБ търси механизми за решаването на този толкова голям проблем. „Прави се проучване на международния опит и за да се намери най-доброто решение“, каза той. В светлината на международните постижения беше поставен Въпросът с дигитализацията на строителния сектор в България. Събранието взе решение да бъде организиран семинар по тази тема с компетентни лектори като част от обучителната програма на ОП – Смолян, през 2022 г.  В съответствие с предварително одобрения дневен ред Общото събрание прие отчетите за дейността на председателя на ОП на КСБ - Смолян, Областния съвет, отчета за изпълнение на плана за приходи и разходи за 2020 г. и доклада на Контролния съвет на ОП Смолян. Представителите на фирмите членове одобриха плана за работа на структурата и план-сметката за 2022 г. Акцент в отчетните документи беше успешното провеждане на обучителната програма на ОП Смолян в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД. Резултатите показват, че дистанционното обучение и онлайн форматът на организираните курсове са привлекли нови участници както по традиционни теми като „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”, „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, така и за семинара „Електронни обществени поръчки“ и набиращото широка популярност обучение за строителни техници. През 2020 г. в Смолян беше проведен и един присъствен курс. Темата „Заварка на ПЕ и ППР тръби и сглобка на канализационни тръбопроводи“ беше разгледана с превес на практическата подготовка. През 2020 г. ОП Смолян е запазило тенденцията всички нововписани фирми в ЦПРС да подават заявление за членство в КСБ. Съхранена е и високата степен на представителност на структурата. Областното представителство в Смолян продължава да е известно и с добрата спойка на колектива от строителни фирми членове. Наред с професионалните обучения и семинари през 2022 г. една от линиите в плана за работа на ОП Смолян отново ще бъде развитие на сътрудничеството със Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство в полза на утвърждаване на строителното образование в региона. Подкрепа на законодателните инициативи на КСБ, както и подпомагане на фирмите в справянето им със сложната икономическа ситуация ще бъдат другите две големи теми за работа на ОП Смолян през следващата година.