Новини

ОП Враца ще организира поредна среща с местната администрация

Белла Сиракова,

ОП на КСБ - Враца

Областното представителство на КСБ във Враца проведе редовно Общо събрание на 1 октомври. При спазване на противоепидемичните мерки в офиса на структурата строителите отчетоха дейността на ръководните органи за 2020 г., очертаха проблематиката в бранша и обсъдиха насоките за дейността на ОП на КСБ - Враца. Заседанието откри председателят на ОП Враца инж. Тони Петров. На него присъстваха 17 представители на членове на ОП Враца, които работиха по дневния ред. Бяха приети с единодушие: отчет за дейността на председателя; отчет за дейността на Областния съвет; отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи за 2020 г.; доклад на Контролния съвет. След приетите документи Общото събрание освободи от отговорност членовете на ОблС и КС за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. При гласуването на план-програмата за дейността за 2022 г. бе прието Областното представителство да организира поредна среща с администрацията на община Враца по въпроса с липсата на площадка за депониране на строителни отпадъци. Към програмата се добави и решението за провеждане на конкурс „Сграда на годината“, за който да се разработи програма и критерии за участие. С единодушие се прие план-сметката на Областното представителство за 2022 г., след което бе представен и докладът на Комисията по етика. След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито и разговорите продължиха в неформална обстановка.