Новини

НСИ: Нарастване на производството и строителството

През август промишленото производство за увеличи за трети пореден месец, а строителството навакса голям част от спад през предходния месец, докато оборотите в търговията на дребно се свиха за втори пореден месец, показват данните на Националния статистически институт. Промишленото производство се увеличава през август с 1,8% спрямо юли, когато нарасна с 0,9%, като добивната промишленост отчита ръст със 17,6%, преработващата промишленост се повишава с 1,1%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,0%. Спрямо годината по-рано (август 2020 г.) промишленото производство нараства с 10,8% след повишение с 8,6% през юли, като най-солиден ръст от 19,9% отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, добивната промишленост нараства с 15,8%, а преработващата - с 8,9 на сто. Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през август с 0,5% спрямо юли, когато се понижи с 0,7 на сто, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 0,4%, докато продукцията от сградното строителство нараства с 0,7 на сто. На годишна база строителната продукция през август се повишава с 2,4% след растеж с 0,6% през юли, отбелязвайки повишение за шести пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 2,05%, а гражданското и инженерното строителство - с 3 на сто. През август НСИ обаче отчита свиване при търговията на дребно за втори пореден месец, като оборотът в търговията на дребно се понижава с 1,1% спрямо юли, когато спадна с 1,2 на сто. На годишна база растежът при търговията на дребно се забавя през август до 12,0% от 20,2% през юли, но въпреки това продължава да нараства относително солидно за шести пореден месец. Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в производството (промишленост и строителство) продължава да се подобрява в края на лятото, но при влошаване на търговията на дребно.