Новини

230 фирми в София са подали документи за такса смет според количеството смет

За една седмица над 230 фирми са подали молби и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество отпадъци, съобщиха от Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община. Срокът за подаване на документите започна да тече на 1 октомври и ще продължи до 30 ноември 2021 г. Всяка година юридическите лица, които желаят през следващата година такса смет за офисите и нежилищните им имоти да е според количеството отпадък, а не според площта и стойността на имота, трябва да подадат необходимите заявления. Вариантите са два: декларация за определяне на брой контейнери заявление за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне за сметосъбиране и сметоизвозване През миналата година над 7500 компании използваха тази възможност и подадоха необходимите документи. Освен на място в дирекцията, заявленията и молбите могат да се изпращат чрез лицензираните пощенски оператори на адрес гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност”.