Новини

Набират заявления за участие на етажни собствености в саниране в София

Започва набирането на заявления за участие на етажни собствености в проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, съобщават от администрацията на столичния район „Илинден”. От началото на месец юни Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации. Основната цел на проекта е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, като се създадат необходимите предпоставки за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съфинансиране от страна на собствениците. В рамките на проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки. Общият бюджет на проекта възлиза на 1 399 867,50 евро, като бюджетът на Столична община е 182 530 евро.