Новини

Министър Виолета Комитова: Искаме да си уредим отношенията със строителните фирми

Вчера поканихме всички собственици на фирми за разговор днес с ръководството на МРРБ. От 4 месеца се срещаме последователно с работници, профсъюзи, представители на фирмите, с Българска браншова камара „Пътища“, които се явяват посредници в разговорите и те не водят до трайни решения. Целта на нашата среща с тези фирми е да си уредим договорните отношения, да намерим начин да продължим да работим с тях и да покажем най-голямото възможно уважение, като към български фирми и строители, които изграждат нашата пътна инфраструктура. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на брифинг днес във връзка с протеста на Българска браншова камара „Пътища“. Министърът уточни, че, след отправената вчера покана, в министерството е получен отказ, което е породило днешното недоразумение относно провеждането на среща във връзка с протеста на членовете на браншовата камара. Взехме решение, че оттук нататък ще провеждаме разговори само със собствениците на тези фирми, тъй като са страна по договорите. Знаем кои са фирмите, но не знаем на кого са. Те трябва да се покажат публично. От следващата седмица започваме двустранни разговори със собствениците на всяка една от тях, защото всеки договор е индивидуален. МРРБ се бори да си уреди отношенията с фирмите, каза още министърът. Над 155 хиляди българи и над 21 хиляди фирми работят в целия строителен бранш. Открихме дълбоко разделение – фирмите в пътното строителство са разделени на две. Голяма част работят на свободния пазар, а една много малка група работят в непазарни условия, с авансово получаване на пари и без обществени поръчки. Имаме данни от Министерството на труда и социалната политика, че няма съкратени хора и хора без заплати. Дори ако една фирма е затруднена финансово, трябва да изплаща 60% от заплатата на работниците, но не по-малко от минималната работна заплата, каза още министърът. Нямаме гаранция, че ако платим на фирмите, те ще дадат средства на работниците и те няма да бъдат отново пред МРРБ. Ние ще договаряме с всяка една фирма отделно Когато постигнем договорености, ще уведомим всички, посочи министър Комитова. Зам.-министър Иван Шишков обяви, че за обекти в строеж са раздадени аванси в общ размер на 363,3 млн. лв., а за обекти, по които не се работи – 1,053 млрд. лв. Фактурираните суми от фирмите за текущ ремонт и поддържане възлизат на 222,5 млн. лв., а претендираните, но нефактурирани разходи са близо 710,5 млн. лв. На практика в тези фирми има пари. Логично е да няма проблем и заплатите да се получават, коментира заместник-министърът. МРРБ иска да сложи край на тази строителна илюзия, която е облечена в строителна пирамида, и всичко да се случва по законен ред, заяви още арх. Шишков. 940 млн. лв. се дължат на строителните фирми и тези пари ще бъдат платени. Въпросът е това да става по правилния начин, каза заместник-министър Валентин Граматиков. Фирмите са били поставени в зависимо положение. В договорите е записано, че трябва да има наличен бюджет в Агенция „Пътна инфраструктура“, а по средата на годината финансирането вече не е било осигурено. По тези договори и в момента се дължи за зимно поддържане за миналата зима, каза още заместник-министър Граматиков.