Новини

Завършен е първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов, че е завършен първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
Изразено е становище по пълнотата на заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологичната оценка. Разгледани са всички проектни предложения, които включват 43 реформи и 57 инвестиции. Преценена е съвместимостта на Националния план за възстановяване и устойчивост с режимите на защитените територии и с предмета и целите на опазване на защитените зони по "Натура 2000". Дадени са указания и препоръки за следващите етапи на процедурата.
Предстои да бъде изготвен Доклад за екологична оценка, който ще бъде предоставен за консултации с обществеността преди одобряването му от МОСВ, казват още от ведомството.