Новини

Министърът на правосъдието проф. Стоилов организира срещи по проблемите на електронното правосъдие

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, заедно със заместник-министрите Юлия Ковачева и Иван Демерджиев, проведоха срещи по проблемите с работата на Единната информационна система на съдилищата(ЕИСС) и Единния портал за електронно правосъдие(ЕПЕП). В дискусията за ЕИСС участие взеха представители на Върховния касационен съд - съдиите Тотка Калчева, Мими Фурнаджиева, Бисер Троянов, на Висшия съдебен съвет – Гергана Мутафова и Вероника Имова, на „Информационно обслужване“ АД – Снежанка Смилковa и Николета Стоянова. Представителите на Върховния касационен съд изложиха мотивите на ВКС за отказ от работа с ЕИСС. Съдия Калчева обърна внимание, че системата дава възможност за промени по съдебния акт след неговото обявяване. Гергана Мутафова от Висшия съдебен съвет заяви, че въпросната възможност за редакция е била добавена по искане на съдилищата и целта й е да се поправят технически грешки, забелязани непосредствено след обявяването на съдебния акт. Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов беше категоричен, че в ЕИСС трябва да бъдат направени промени, така че времето за редакция да бъде силно ограничено, за да няма възможност за злоупотреби. В дискусията за работата на Единния портал за електронно правосъдие участие взеха адвокатите Валя Гигова и Асен Григоров от Висшия адвокатски съвет, Калина Чапкънова и Боян Новански от ВСС и представителите на „Информационно обслужване“ АД. Адвокат Гигова представи проблемите на адвокатите при работата с портала и постави въпроса за необходимост от промени по функционалностите му. Снежанка Смилковa от „Информационно обслужване“ АД обясни, че към момента договорът за поддръжка на ЕПЕП е изтекъл и след подновяване може да се мисли за подобрения. Проф. Стоилов постави пред участниците в двете срещи въпроса за законодателни промени, които да удължат и улеснят прехода от традиционно към електронно правосъдие, за да се решат всички проблеми. „За мен е по-добре двете да съществуват едновременно известно време“, заяви министърът и призова всички участници да дадат предложения за необходимите според тях нормативни и технологични промени.