Новини

Отвориха ценовите оферти за избор на изпълнител на осемте поръчки за изграждане на ВиК инфраструктура в СО с финансиране от ОПОС 2014-2020

Отвориха ценовите оферти за избор на изпълнител на осемте поръчки за изграждане на ВиК инфраструктура в Столичната община с финансиране от ОП „Околна среда“ 2014-2020. Търговете бяха обявени в края на месец април като са на стойност над 113 млн. лв. За доизграждането на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО Обединение „Канализации София 2021“ ДЗЗД (с участници „Монтажи Ко“ ЕООД, „Хидрострой“ ООД, „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проeктиране“ ООД) предлагат  20527 500 лв. без ДДС,  офертата на БС Конструкция АД е 20 394 300 лв. без ДДС , „ГБС- Инфраструктурно строителство“ АД-  20 523 018,77 лв. без ДДС. „Джи Пи Груп“ АД( с участници „Джи Пи Груп“ АД и „Дино-7“ ООД) оферират на 20282 873, 37 лв. без ДДС, ДЗЗД „Нови Искър 2021“ (съставено от „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали-София“ ЕООД, „ПроИнфра“ ООД, „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ЗЕНИТ-ХИДРО“ ООД) – 19 920 000 лв. без ДДС. Предложението на  „Интерпром“ ЕООД е 20 520 333,33 лв. без ДДС, а на Обединение „Аква Средец“ДЗЗД( с участници „Аква Темпус“ООД,  „Иса 2000“ ЕООД и „Би ЕС Проект“ ЕООД) е 19 688 439,54 лв. без ДДС.  

https://app.eop.bg/today/122374

За изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кръстова вада- изток“ има подадени 3 оферти. Първият кандидат - ДЗЗД „Лозенец 2021“, в което влизат „Гелак“ ООД, „Ивкомплект“ ЕООД и „Дикрас“ ЕООД, предлага 2 259 100 лв. без ДДС. Офертата на „ПСТ ПИМ 2021“ ДЗЗД (съставено от „ПСТ Груп“ ЕАД и „Пътинженеринг-М“ АД) е 2 061 588, 73 лв. без ДДС, а на „Иса 2000“ ЕООД- 2 231 000 лв. без ДДС.

 https://app.eop.bg/today/124209

 

Третата поръчка, която беше обявена от СО, беше за изграждането на канализационна мрежа на кв. „Суходол“. Оферта е подадена от „Трейс Груп Холд“ АД, които предлагат  2 842 000 лв. без ДДС.

https://app.eop.bg/today/124306

С еврофинансиране се предвижда доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“. ДЗЗД „Симеоново Кем 2021“ (с участници „Климатроник“ ЕООД, „Маридел2012“ ЕООД и „Еко Традекс Груп“ АД) предвиждат да изпълнят дейностите за 14 063 561,05 лв. без ДДС. Втората оферта е на ДЗЗД „ВиК Груп Симеоново“, което е съставено от „Джи Пи Груп“ АД и „Дино-7“ ООД и е в размер на 14 232 037, 73 лв. без ДДС. ДЗЗД „Еко Проект-София“ , в което влизат „Парсек Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“ ООД  и „Интерхолд“ ЕООД, оферират на 14 353 531,37 лв. без ДДС.  Другите кандидати са ДЗЗД „Симеоново Ва“ (съставено от „Интерполис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“ ООД“) с предложение за изпълнение на дейностите в размер на 14 208 546,22 лв. без ДДС и „Канализационна мрежа Симеоново“ ДЗЗД (в което влизат „Канализационна мрежа Симеоново“ ДЗЗД и „Фармвил“) с оферта от 14 398 516, 55 лв. без ДДС.

 https://app.eop.bg/today/124367 

Четири са кандидатите за доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Обеля“. Ценовата оферта от 5 787 400 лв. без ДДС са подали Обединение „Канализации София 2021“ ДЗЗД (с участници „Монтажи Ко“ ЕООД, „Хидрострой“ ООД, „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проeктиране“ ООД).  „ГБС- Инфраструктурно строителство“ АД остойностяват изпълнението на  5 707 422, 32 лв. без ДДС. Предложението на  „Маридел 2012“ ЕООД е в размер на 5 674 847,33 лв. без ДДС, а на  ДЗЗД „Интер Обеля Ва“( съставено от „Интерполис“ ЕООД и „Ва и Бо-М“ ООД“ )- 5616940,73 лв. без ДДС.

https://app.eop.bg/today/124387

 

Една от осемте поръчки е за  изграждане на канализационна мрежа в кв. „Драгалевци“. Обединение „Драгалевци 2021“ (съставено от „Трейс Груп Холд“АД и „Булстрой-монтажи“ ЕООД) са подали предложение в размер на 34 590 700 лв. без ДДС, а „Галчев Инженеринг“ ЕООД - 35 510 722, 41 лв. без ДДС.

 https://app.eop.bg/today/124591

 7 ценови предложения са подадени за доизграждат канализационната мрежа на кв. „Бенковски“. Офертата на „Канализации София 2021“ ДЗЗД (с участници „Монтажи Ко“ ЕООД, „Хидрострой“ ООД, „Водоканалстрой-Костови“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проeктиране“ ООД) е 3 340 900 лв. без ДДС. ДЗЗД „ВиК Груп Бенковски“ (с участници „Джи Пи Груп“ АД и „Дино-7“ ООД) ще извършат дейностите за  3 274 873, 73 лв. без ДДС, а ДЗЗД „Сердика 2021“( с участници „Гелак“ ООД, „Ивкомплект“ ЕООД,  и „Доми 97“ ЕООД)- за  3 324 800 лв. без ДДС. Офертата на „ГБС- Инфраструктурно строителство“ АД е в размер на 3 290 290, 32 лв. без ДДС. Според „Астра Енерджи 2005- 2021“ ДЗЗД (с участници „Техно-енерджи“ ООД, „Астра Консулт“ ЕООД, „Астра2005“ ЕООД) стойността на дейностите е 3 189 447, 20 лв. без ДДС. ДЗЗД „Еко Проект-София“ (с участници „Парсек Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“ ООД  и „Интерхолд“ ЕООД) правят предложение от 3 310 444 лв. без ДДС, а  „Строймонтаж“  ЕООД- 3 180 000 лв. без ДДС.

https://app.eop.bg/today/124632 

Кандидатите за доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа на кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне са три. Оферти са подадени от Обединение „Гелар Каналстрой“ ( съставено от „Райкомерс Констръкшън“ ЕАД, „Гелак“ ООД, „Ар Си Дизайн“ ЕООД, „Уотър Енвайро Прожект“ ЕООД и „ПроИнфра“ ООД) в размер на 28 377 470 лв. без ДДС,  от „Интерпром“ ЕООД- 28 833 333,33 лв. без ДДС  и от Обединение „Аква Средец“ ДЗЗД (в което влизат Аква Темпус“ООД,  „Иса 2000“ ЕООД и „Би ЕС Проект“ ЕООД)- 27 704 087,94 лв. без ДДС.

 https://app.eop.bg/today/124678

Предстои обявяването на изпълнител за всеки един от осемте търга.