Новини

По-строги правила при „ин хаус“ процедурите предлага министърът на правосъдието проф. Стоилов

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов предлага промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които да доведат до подобряване на правилата за т.нар. “ин хаус”. По този проблем работят Министерството на правосъдието, на финансите, на икономиката и на отбраната. 

Целта е да се пресекат забелязаните порочни практики. „Ин хаусът“ по същество представлява вътрешно възлагане от ведомство към собствени структури, без да се използва общият ред за обществените поръчки.

 „Нашето предложение е „ин хаусът“ да се използва, когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури самостоятелно изпълнение на не по-малко от 80 на сто от дейностите, предмет на договора“, заяви министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов.

Той уточни, че самият „ин хаус“ е процедура, съвместима с европейската регулация и тя може да бъде полезна в икономическо и социално отношение, стига да не се злоупотребява с нея: „В пътното строителство, транспорта, икономиката, енергетиката и други области виждаме именно превратно използване на „ин хаус“ процедури за избягване на обществени поръчки. В тези случаи държавни дружества се използват като посредник за превъзлагане, без изпълнение на конкуренти условия и публичност.“ Министър Стоилов уточни, че с подготвяните промени в Закона за обществените поръчки ще се предотвратят именно такива случаи и превъзлагане ще се допуска само за специфични дейности.

Заместник-министърът на финансите Моника Бийчър обясни, че още в края на юни  е подета инициатива и компетентният орган – Агенцията по обществени поръчки издаде методическо указание по прилагането на Закона за обществените поръчки. То дава по-голяма яснота за т.нар. вътрешно възлагане, регламентирано в чл.14 от ЗОП. 

„Продължаваме инициативите. Изработват се различни текстове от ЗОП, които да подобрят и направят по-ясни разпоредбите. Това е съвместно, координирано участие от различните министерства, които имат опит по такова вътрешно възлагане. Нашата амбиция е да се прекратят лошите практики по прилагането на ЗОП“, каза Бийчър. Тя уточни, че предлаганите промени в закона ще бъдат подложени на обществено обсъждане от Министерство на финансите. 

Заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков припомни, че в Министерство на икономиката също се наблюдават подобни практики: „Емблематичен е случаят с Държавната консолидационна компания, на която са предоставени 630 млн. лв. увеличение на капитала. След това тя на 100 процента авансира тази сума към нейното собствено дружество „Монтажи“ и тези средства се насочват за ремонт на язовири. Без да има правилен контрол и отчетност, няколко десетки подизпълнители се занимават с тази дейност и по този повод прокуратурата се самосезира.“ 

Заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев даде конкретен пример с договори за строителство с дружеството „Автомагистрали“ ЕАД. „То няма капацитет да изпълни въпросните дейности, но ползвайки института на възлагането „ин хаус“ на свой ред наема строителна техника, заедно с персонал. Това на практика е скрито превъзлагане на строителните дейности“, заяви Демерджиев и допълни, че така грубо се заобикаля закона. Дружествата, които на практика изпълняват дейностите, получават плащанията, без да участват в нормална състезателна процедура, а негативите остават за държавната компания, тъй като „Автомагистрали“ носи гаранционната отговорност за извършените работи от други фирми.