Новини

Андрей Новаков ще оглави работна група за наблюдение на кохезионната политика в Европейския парламент

Работна група в Европейския парламент ще следи работата на националните власти в изпълнението на политиката по сближаване и ще наблюдава навременното планиране на инвестициите в новия програмен период. Новосъздадената мониторингова група към Европейската народна партия ще бъде оглавена от българския евродепутат от ПП ГЕРБ Андрей Новаков, който е и координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент.

Дейността на новосъздадената работна група ще бъде съсредоточена в успешното приключване на инвестициите и отчитането на проектите от изминалия програмен период, както и навременния старт в планирането и финансирането на проекти от новата бюджетна рамка до 2027 г. Съставът на групата ще включва членове на Европейския парламент от всички държави-членки и ще провежда регулярни срещи с представители на всички участници в процеса по управление на средствата от ЕС. Предвижда се в следващите месеци работната група да проведе съвместни заседания с ресорни европейски комисари, членове на Европейската сметна палата и ОЛАФ, с експерти и представители на националните и местните власти от държавите-членки. 

По данни на Европейския парламент от 2014 г. до днес по линия на политиката по сближаване на ЕС са били подпомогнати повече от 1 000 000 малки и средни предприятия, което е довело до създаването на повече от 400 000 нови работни места в ЕС. Със своя бюджет от повече от 330 млрд. евро за следващите седем години се очаква Кохезионната политика да бъде основен инструмент на ЕС за заетост и дългосрочен икономически растеж.

Андрей Новаков е член на ЕП за втори пореден мандат. Освен че работи по Общия регламент за управлението на средствата от ЕС, той бе докладчик по пакета REACT-EU за мерките за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Новаков представлява Европейския парламент в преговорите за бюджета на ЕС за 2021 г. за пета поредна година. Той е координатор в Комисията по регионално развитие на Европарламента и участва в още три парламентарни комисии - Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).