Новини

МВФ понижи слабо прогнозата си за растежа на световната икономика през 2021 г. до 5,9%

Международният валутен фонд намали слабо прогнозата си за растежа на световния БВП през тази година, визирайки продължителните прекъсвания във веригите на доставки и ценовият натиск, които  ограничават възстановяването на глобалната икономика от коронавирусната пандемия. В своя нов доклад "Световни икономически перспективи" МВФ намали прогнозата си за глобалния растеж за 2021 г. до 5,9% от юлската прогноза за експанзия с 6 на сто. Фондът обаче остави непроменена прогнозата за глобален растеж през 2022 г. на ниво от 4,9 на сто. След 2022 г. се очаква глобалната икономика да нараства с около 3,3% през всяка една от следващите няколко години. "Тази скромна низходяща ревизия обаче маскира големи понижения на прогнозите за някои страни", се казва в доклада на МВФ. "Перспективите за групата на развиващите се страни с ниски доходи са се влошили значително поради влошаването на динамиката на пандемията. Низходящата ревизия също така отразява и по-трудните краткосрочни перспективи за групата на силно развитите икономики, отчасти поради нарушенията във веригите на доставки и предлагането", допълва Фондът. Глобалната производствена активност е негативно повлияна от недостига на ключови компоненти като полупроводници, блокирани пристанища и липса на товарни контейнери, както и криза на работната ръка, тъй като глобалните вериги на доставки се мъчат да се върнат към нормалността след пандемичните локдауни през миналата година. Несъответствията в търсенето и предлагането, подхранвани отчасти от излишните спестявания, натрупани в богатите държави, доведоха до повишаване на цените, причинявайки скокове в инфлацията, отбеляза МВФ и заяви, че очаква инфлацията да се върне до нивата от преди пандемията през следващата година. Фондът обаче предупреди, че продължаващите прекъсвания на предлагането рискуват да опровергаят тези инфлационни очаквания.