Новини

Община Пловдив модернизира градската среда с финансиране от Фонд за устойчиви градове

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект "ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ПЛОВДИВ" на община Пловдив. Одобреното финансиране е в размер на 30 100 000 лв., от които 17,76 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда и по-добра свързаност на кварталите и градските райони. Предвидени са интервенции върху четири ключови обекта в град Пловдив:
1.     Обект 1: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“/ в участъка отбул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/ - в процес на изпълнение;
2.     Обект 2: „Реконструкция на кръстовище на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица - юг“ (Пробив Водна палата)
3.     Обект 3: „Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" – етап I
4.     Обект 4: „Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"

Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на по-добър достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда, развитие и повишаване на общото благосъстояние на региона. Намесите ще подкрепят усвояването на речното крайбрежие на Марица и ще улеснят свързаността между различни градски пространства. С тяхното изпълнение ще се подобри градската среда, нейните естетически характеристики, и най-вече  - свързаността между отделните квартали  и зони на града.