Новини

НАП: 120 млн. пъти са ползвани електронните услуги на агенцията през 2020 г.

120 млн. пъти са ползвани електронните услуги на НАП само през миналата 2020 г., съобщават от приходната агенция. Това, както и разработените 150 вида онлайн услуги от страна на приходната администрация, я нареждат на водещо място в страната сред дигиталните институции, показва анализ на Националната агенция за приходите.

3 млн. данъкоплатци са се възползвали от различните е-услуги на НАП, най-популярни и търсени сред които остават: подаване на данъчни и осигурителни декларации по интернет, подаване на справки и документи, подаване на искания за издаване на удостоверения, проверка на здравен статус, регистрация по закона за ДДС, регистрация на самоосигуряващи се лица.

Според приходната агенция, тя спестява 300 млн. лв. годишно на бизнеса и гражданите от преки административни разходи, благодарение на въведената електронна комуникация.

Към днешна дата Агенцията използва 125 IT системи и приложения за предоставяне права на клиентите за централизиран достъп, така че те ефективно и защитено да предоставят и получават документи и информация по електронен път.

С въвеждането на персоналния идентификационен код, приходната агенция даде шанс и на физическите лица да общуват с администрацията онлайн без да е необходимо да закупуват електронен подпис.

Днес близо 1 млн. граждани имат активен ПИК от НАП, с който могат да ползват както електронни услуги на приходната агенция, така и на други институции като НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията, Министерство на земеделието и 60 общини в страната.