Новини

Започна уебинар на тема „Ден на обновяването“

Събитието се осъществява с медийното партньорство на в. „Строител“

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България (КСБ), в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, провеждат втори за България „Ден на обновяването“(Renovation daу - REDay). Основният девиз на кампанията е: „Обнови България – спести енергия!“.

Уебинарът  се осъществява с медийното партньорство на в. „Строител“.

Във форума участва изп. директор на КСБ Валентин Николов. Събитието е част от Европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата.