Новини

Премиерът Стефан Янев: Планът за възстановяване и устойчивост ще даде необходимия импулс за развитие на България в духа на тенденциите на XXI век и за по-високопроизводителна икономика

„Министерският съвет днес прие Плана за възстановяване и устойчивост. Това е един навременен акт, който демонстрира изпълнението на поетия от служебния кабинет ангажимент и важен приоритет“. Това заяви министър-председателят Стефан Янев пред медии след края на редовното правителствено заседание. Премиерът очерта ролята на Плана като инструмент, който работи в интерес на българските граждани за решаване на редица социални и общополитически проблеми. „Той дава и необходимия импулс на българската икономика, индустрия и бизнес за тяхното осъвременяване в духа на тенденциите на XXI век и на необходимостта от развитието на страната ни към по-високопроизводителна икономика и с по-добър краен продукт“, категоричен бе министър-председателят Стефан Янев.

 

Премиерът отбеляза, че Планът за възстановяване и устойчивост е изготвен с усилията на целия кабинет, на експертите от почти всички министерства, в координация с представителите на бизнеса, на браншови организации, както и в диалог с представените партии в 46-ото народно събрание. „В този контекст имаме увереност, че така приетият акт е израз на отговорност към българските граждани“, допълни премиерът Янев.

 

Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов посочи, че приетият План за възстановяване и устойчивост утре ще бъде изпратен в европейските институции. „За България защитихме предвижданите 12,9 милиарда лева, въпреки тежкото наследство и безпрецедентната политическа ситуация. Нашият план представлява програма за дългосрочни инвестиции и реформи, които ще подпомогнат българската икономика да бъде по-силна, по-конкурентоспособна, ще й даде тласък и ще повиши благосъстоянието на гражданите, отговаряйки и на предизвикателствата на XXI век“, заяви Пеканов. Вицепремиерът припомни, че общият ресурс, заложен в документа към настоящия момент, е 12,9 милиарда лева, с което ще се активират допълнителни 8,1 милиарда лева и нови инвестиции. „Те ще дадат ефект в икономиката ни в размер на 21 милиарда лева в следващите 6 години“, каза още Пеканов.

 

Вицепремиерът изрази своята увереност, че реформите са единственият път за гарантиране на модерно, успешно и справедливо общество. „Българският план за възстановяване и устойчивост в текущата му форма съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. Те ще служат за укрепване както на икономическата и социалната устойчивост, така и за възстановяване на икономиката и за повишаване на дългосрочния ни потенциал“, категоричен бе Атанас Пеканов.

 

Вицепремиерът допълни, че във финалната версия на Плана е засилен фокусът върху декарбонизацията и подкрепата за бизнеса чрез въвеждане на финансови инструменти. Още по-силен акцент е поставен върху сферите на здравеопазването, образованието и социалната подкрепа. „Имаме 13 нови проекта спрямо априлската версия на Плана и много реформи, особено в секторите здравеопазване, социална сфера, върховенство на закона, правосъдие, бизнес средата и енергетика – все области, в които сме търпели критики през годините“, допълни вицепремиерът Пеканов.