Новини

ПРОТЕСТЪТ

КСБ и ББКП: Строителният бранш е обединен

След като пет месеца държавата не успя да намери решение на проблемите в пътностроителния бранш, той промени исканията си – не само да получи дължимите задължения за изпълнени СМР, но и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова да подаде оставка. На 8 октомври Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) организира пореден национален протест. Напрежението ескалира след провалена среща в МРРБ, на която трябваше да се водят преговори за начина на изплащане на дължимите от държавата суми. След нея на брифинг във ведомството министър Комитова увери медиите, че МРРБ иска да си уреди отношенията със строителните компании, но ще провежда разговори само със собствениците на фирмите, защото всеки договор е индивидуален.

Липсата на диалог доведе до нови протестни действия, този път на 11 октомври и вече с тежка строителна техника. ББКП внесе и отворено писмо в Министерския съвет и поиска спешна среща с премиера Стефан Янев.

Още на 8 октомври Камарата на строителите в България подкрепи исканията на ББК „Пътища“ с официална позиция, на 11 октомври двете организации проведоха среща, след която обявиха, че строителният бранш е обединен. Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ също подкрепи протестните действия на пътностроителните фирми с декларация. С официално становище по темата излезе и Институтът за пътна безопасност.

На 12 октомври диалогът между МРРБ и пътните строители бе възстановен на среща между ББКП и министър Комитова. Двете страни обявиха, че позициите им започват да се сближават и търсенето на решения продължава.

Вестник „Строител“ проследи на място всички събития, свързани с казуса, а репортерите ни се включваха на живо на сайта и ФБ страницата на изданието.


 

На 11 октомври пътностроителните фирми се събраха на четвърти национален протест. Той се проведе пред сградата на Министерски съвет, като този път бе включена и тежка механизация. Строителната техника бе строена рано сутринта на бул. „Цариградско шосе“ на входа за София. Плътната колона от над 100 машини влезе в града и достигна до жълтите павета на бул. „Цар Освободител“. В протестното шествие се включиха над 3000 души. Председателят на УС на ББКП инж. Стефан Чайков заедно с други членове на ръководството на пътната камара

внесоха открито писмо до служебния премиер Стефан Янев.

В него бе акцентирано на няколко неща. На първо място се изтъкна, че заедно с протестиращите фирми са и подизпълнители, доставчици на материали и механизация. „По отношение на действащите договори за текущ ремонт и поддръжка и натрупаните по тях задължения от страна на държавата тезата, че те трябва да бъдат прекратени, е категорично несъстоятелна. За да не навлизаме в юридически дебат, заедно с това писмо внасяме в деловодството на МС детайлен анализ, направен от реномирана правна кантора“, изтъкнаха от ББКП.

В края на писмото бе посочено, че пътищарите в България все още са готови на диалог в търсене на устойчиво решение за развитието на сектора. „Апелираме да избегнем с общи усилия задаващия се колапс в пътната инфраструктура на страната“, се казва още в писмото на ББКП.

След края на протеста от камарата бяха внесени в АПИ нотариални покани за изплащане на задължения по договорите. Фирмите обявиха, че ще потърсят парите си по съдебен път.

По-късно същия ден

КСБ и ББК „Пътища“ проведоха среща в сградата на Камарата на строителите.

Строителният бранш е обединен в отстояването на интересите си и се противопоставя на всякакви опити в публичното пространство да бъде внушено, че е разединен. Това бе общото становище на двете камари. Сред дискутираните въпроси бяха проблемите с липсата на възлагане от страна на АПИ на зимна поддръжка на републиканската пътна мрежа, неразплатените дейности по договорите за технически ремонт и поддръжка и драстичното повишаване на цените на строителните материали.

Председателят на УС на ББКП инж. Стефан Чайков представи подробности за причините за протестите на членовете на организацията и благодари на КСБ за подкрепата. „Зимното поддържане няма никакъв проблем – нужно е възлагане от АПИ“, каза инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББК „Пътища“.

„Радвам се, че сме заедно, КСБ е с Вас“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който участва в срещата онлайн.

Последва

изявление на МРРБ за протеста на пътния бранш.

В него от ведомството заявиха, че шествието не е свързано с трудовите възнаграждения, а има политически подтекст. „Договорите на фирмите за пътното поддържане са сключени основно през 2019 и 2020 г. с Агенция „Пътна инфраструктура“, ръководена от служители, назначени от предишното управление. Възлагането на дейностите по тези договори в началото на 2021 г. се е извършвало от същото ръководство срещу недостатъчно осигурени финансови средства в държавния бюджет“, се казва в изявлението. „За зимното поддържане 46-ият парламент осигури 100 млн. лв., които ще отидат в пътния бранш не под натиска на улицата и не с политически цели, а срещу изрядно оформени двустранни споразумения между АПИ и съответните фирми“, посочиха от МРРБ.

На 12 октомври министър Виолета Комитова и и.д. председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ивайло Денчев поканиха на нова среща в МРРБ собствениците на пътни фирми или упълномощени от тях лица, които имат права да вземат решения по конкретните договори за текущ ремонт и поддръжка. На срещата присъства и зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев.

В кратки изявления след срещата двете страни обявиха, че

диалогът между бранша и държавата е възстановен.

„Договаряме условията, по които ще продължим да работим. МРРБ и служебното правителство държим да работим с фирмите, специализирани в пътното строителство, изградили капацитет през годините и натрупали много опит. Натъкнахме се на недобри документи, които трябва да бъдат преправени“, коментира министър Комитова.

„Това, което за нас е удовлетворително, е, че диалогът с държавата е възстановен. Сложихме на масата едно компромисно предложение и видимо позициите започват да се сближават. Имаме още ден-два да доизчистим някои конкретни стъпки, но сме много близо до финално решение“, коментира инж. Стефан Чайков. Той добави, че засега протестните действия ще бъдат прекратени.

„Зимното почистване и поддържане на републиканската пътна мрежа е осигурено“, бе категоричен Ивайло Денчев.

След срещата зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков коментира пред БНР, че браншът не трябва, а и никой не иска от него да отстъпи от исканията да му бъдат изплатени 900 млн. лв. за извършени от строителните фирми дейности. „Въпросът е, че за разплащането на тези пари трябва да се намери механизъм“, обясни той.

„Ние преговаряме за намиране на легалния начин за разплащане на 100-те млн. лв., осигурени с актуализацията на бюджета за тази година, плюс още няколко милиона, които са от корекция на бюджета на АПИ“, каза още Граматиков.

„В момента вървят работни разговори между МРРБ и министерствата на финансите и на икономиката за това да се намери свеж ресурс, който може да бъде вкаран в строителния бранш, ако няма действащ парламент до края на годината“, добави Валентин Граматиков.


Инж. Лазар Лазаров, изп. директор на ББК „Пътища“, бивш председател на УС на АПИ:

Протестът е чисто икономически

 

Протестът е чисто икономически, ние сме браншова организация, която защитава интересите на нашите членове, на работниците в пътностроителните фирми. Надявам се всички колеги, които са въвлечени в този процес, да го осъзнават и наистина да не бъде допуснато разделение.


 

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, бивш председател на УС на АПИ:

Договорите са законни, сключени след провеждане на обществени поръчки

 

Това, което е възложено от възложителя, изпълнено от фирмите, прието като количество и качество и сертифицирано, трябва да се заплати. Дори сумите да надхвърлят стойността на договора, тези договори са с индикативна стойност. Никой не може да прецени в следващите 5 години какви точно дейности ще се изпълняват. Моето становище е, че договорите са законни.

 

Бил сте и от двете страни – на АПИ и на Камарата. Как ще коментирате настоящата ситуация?

Винаги е имало случаи на забава на плащанията, но никога не се е говорело за прекратяване на договорите и отказ от разплащане за извършената работа, намирало се е решение за осигуряване на необходимите средства. Според мен разумният подход на МРРБ е да намери начин да бъде разплатено на фирмите това, което им е възложено и те са изпълнили. Не е правилно да се смесват договорите за пътно поддържане и тези за изграждане на магистралите, както и тези по оперативните програми. Те са различни.

 


 

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББКП, бивш председател на УС на АПИ:

Има голяма вероятност да постигнем разбирателство

 

Търсим компромис за решаване на казуса. След срещата с МРРБ отчитаме възобновяване на диалога на бранша с правителството и сближаване на позициите. Предстоят няколко дни на уточняване на редица технически детайли. Надявам се разговорите да са плодотворни.