Новини

От полунощ започна официалната предизборна кампания за предстоящите у нас на 14 ноември избори 2 в 1

От полунощ започна официалната предизборна кампания за предстоящите у нас на 14 ноември избори 2 в 1. Те са редовни за избор на президент и вицепрезидент и извънредни за народни представители в 47-ото Народно събрание. По закон кампанията се открива 30 дни преди деня на вота и приключва в 24 часа на 12 ноември.Изборният кодекс определя правилата по време на предизборната кампания и ограниченията. Тя се води само на български език.Забранена е агитацията за двата вида избори на работните места в държавните и общински учреждения и фирми, също и ползването на държавно или общинско имущество от партиите, коалициите, независимите кандидати и инициативните комитети.Предизборните прояви и диспути се отразяват в медиите по правилата определени от ЦИК, но Фейсбук и социалните платформи не са медийни доставчици, не попадат в регулацията, за тях не се установяват нарушения от ЦИК.Тъй като кампанията е в условията на пандемия се спазват действащите противоепидемични мерки, наложени от здравните власти.Законът забранява да се разпространяват анонимни агитационни материали и такива, които накърняват добрите нрави, честта и достойнството на кандидатите.Не се разрешава използването на материали, които съдържат герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и на религиозни знаци или изображения.Забранява се в търговската реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.