Новини

6 общински болници в София с проекти за еврофинансиране по "Мерки за справяне с пандемията"

Столична община ще участва като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проекти по процедура "Мерки за справяне с пандемията", която се реализира по приоритетна ос 9 "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на ОПРР 2014-2020. Това реши Столичният общински съвет на заседанието си в четвъртък.
Процедурата дава възможност за инвестиции в болниците за реконструкция и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19, за осигуряване на необходимо медицинско и немедицинско оборудване за ковид-отделенията, за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на коронавирус,  за внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с ковид пациенти с медицинския персонал. Общо 133 лечебни заведения в цялата страна са допуснати до участие по тази процедура. От тях 6 са столичните общински болници Университетска 1 МБАЛ "Св. Йоан Кръстител", 2 МБАЛ, 4 МБАЛ, МБАЛ "Княгиня Клементина", Първа САГБАЛ "Св. София", Втора САГБАЛ "Шейново".
Проектите, представени от общинските болници за финансиране по оперативната програма, предвиждат ремонт и обособяване на зоните за лечение на пациенти с ковид, подмяна на асансьори, разширение на кислородни станции и закупуване на друга техника. За реализиране на проекта ще бъде осигурено заемообразно финансиране от страна на Столична община в размер на 1,1 млн. лв. , което ще бъде възстановено по оперативната програма.