Новини

Лиляна Павлова: Създадохме специален инструмент, с който да финансираме до 75% от проектите за обновяване на сградите

Като банка, която оперира и в над 100 държави извън ЕС беше важно да представим пътна карта, която да представя как подкрепяме декарбонизацията. От тази година цялото финансиране, което представяме, е свързано с Парижкото споразумение. 50% от нашите инвестиции да са насочени към мерки, свързани с намаляване на климатичните промени. Ние имаме възможност да предоставяме и техническа помощ на нашите партньори, за да подготвим правилните проекти, които да имат принос за постигане на целите на Парижкото споразумение. Това каза вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова.  Тя обясни, че поетапно ще бъде преустановено финансирането на проекти, свързани с традиционните изкопаеми горива и има пренасочване към проекти за възобновяеми енергийни източници. „Създадохме специален инструмент, с който да финансираме до 75% от проектите за обновяване на сградите. Транспортът също има важен принос в процеса по декарбонизация. Затова освен, че транспортната система трябва да е зелена, да е достъпна, да е безопасна. Ние като банка сме и ключов партньор на ЕК в Механизма за справедлив преход“, коментира още Павлова. Тя обясни, че България е един от бенефициентите по Фонда за модернизация на ЕК. „Надявам се страната активно да се включи в процеса. Ние правим анализ на проектните предложения, за да може те да получат средства. Надявам се страната да предостави своите предложения какви проекти да финансираме по този фонд. Не на последно място е фондът за иновациите. Банката е партньор на ЕК в управлението на този фонд, участваме при оценката на проектите. Работим в различни сектори и проекти“, каза още тя. Павлова обясни, че програмите „Джаспърс“ и „Елена“ са инструменти за техническа помощ. „Работим с всички държави. В България има няколко хубави примера- например Столична община, където инвестираме 60 млн. лв. за подкрепа на София за проекта за градската мобилност“, коментира още тя.