Новини

МРРБ: Започват обществени консултации за условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за изпълнението на 12 програми за териториално сътрудничество

Започват обществени консултации за условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за изпълнение на 12-те програми за териториално сътрудничество, в които България участва през новия програмен период 2021 г. – 2027 г. Правилата определят и системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Предвидените процедури са аналогични на двата предходни програмни периода. Възнагражденията на назначените служители ще се възстановяват от Техническата помощ на съответните програми.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отново ще бъде Управляващ орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между Република България и Република Сърбия, Република България и Република Турция, и Република България и Република Северна Македония.

Ведомството ще е Национален орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС Интеррег VI-A Гърция-България и Интеррег VI-A Румъния-България, както и Национален орган и Национално звено за контакт по програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“, Интеррег „Средиземно море“ и „Черноморски басейн“. Ще изпълнява функциите и на Национален орган и Национално звено за контакт по програмите за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа”, „ИНТЕРАКТ ”, „ЕСПОН ” и „УРБАКТ ”.

Проектът на постановление и приложенията към него са публикувани в раздел „Проекти на нормативни актове“ на сайта на МРРБ, както и в Портала за обществени консултации.