Новини

АПИ публикува oбщecтвeни пopъчĸи зa избop на изпълнител за зимно поддържане на пътищата в страна

Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ e публикувала oбщecтвeни пopъчĸи зa избop на изпълнител за зимно поддържане на пътната мрежа в страната. Това става ясно след проверка в портла за електронни обществени поръчки - https://app.eop.bg/buyer/18152 

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, като в тази връзка се сключат договори за всяка обособена позици от предмета на поръчката, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите по републиканските пътища на територията на югоизточен район. Приблизителната прогнозна стойност за 7-те поръчки е за над 80 млн. лв. 


Изпълнението на обществената поръчка, за всяка обособена позиция, включва дейности, които са свързани с извършването на  зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища и представляват условие, следствие или допълнение към него.


Те са както следва:

„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата."