Новини

ВСС: 17,62 % e избирателната активност на съдиите в Общото събрание за избор на членове на ВСС към 12.00 часа

Към 12.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 17,62 %. Общо 368 съдии са използвали информационната система за електронно гласуване през интернет, при 20,65 % избирателната активност. Тя може да бъде проследена в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 20 съдии, което е 4,76 % от заявилите желание.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” ще бъде обявена информация за избирателната активност на гласувалите в 15.00 ч. и 18.00 ч.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Системата не предоставя информация за самоличността на избирателите, не се записват и не се съхраняват данни, кой избирател как е гласувал и с какъв код. Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден. Системата е ограничена и за достъп до интернет мрежи, извън територията на България.

Изборният ден се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет в раздел: Онлайн“, а чрез Единния информационен портал за електронно правосъдие може да се проследи електронната избирателна активност в реално време.