Новини

Общото събрание на съдиите провежда нов избор за членове на ВСС

Председателят на Избирателната комисия Весела Павлова – съдия във Върховния административен съд, обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе нов избор за членове на Висшия съдебен съвет от състава на съдиите, точно в 8.00 ч. Гласуването ще продължи до 18 ч. като гласуването с хартиена бюлетина ще се извърши в Съдебната палата в гр. София, а гласуващите чрез системата за дистанционно гласуване могат да гласуват със същия код.

В проведения на 16 октомври 2021 г. избор гласуваха 669 от 2202 съдии, имащи право на глас. Съдиите отново ще гласуват за двамата кандидати Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд.

За провеждането на повторното гласуване с хартиени бюлетини са отпечатани нови, съгласно изискването на ЗСВ.

На интернет сайта на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласуващите в 10.00 ч., 12.00 ч., 15.00 ч. и 18.00 ч., а в раздел „Онлайн“ може да се проследи в реално време вторият ден от Общото събрание на съдиите.