Новини

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК "Пътища": Ние продължаваме с исканията, както от първия ден на нашите протести, да получим средствата,  които сме изработили с честен труд и държавата официално е признала

Фирмите са купили материали, купили са техника, мобилизирали са човешки ресурс и го поддържат. Единственото, което е нужно в момента е държавата ускори процедурите, които са необходими за издаване на строителни разрешения. Това заяви по БНР председателят на Управителния съвет на Българска браншова камара "Пътища" инж. Стефан Чайков.

Попитан колко средства са необходими на фирмите, за да не спре работата по обектите, които са поети, инж. Чайков отговори, че минималната сума е 600 млн. лв. "Сумите обаче се увеличават непрекъснато", каза още той.

По думите на инж. Чайков абсолютно в правомощието е на всяко правителство да разпределя излишъци от бюджета. "Ако се наложи ще окажем натиск и на Народното събрание бързо да бъдат предприети мерки, които да удовлетворят нашите искания", коментира той.

"Всяка власт, срещу която се протестира, каквито и да са исканията винаги търси политически елемент. Единственият политически елемент, който се беше появявал в нашите искания бе оставката на министър Комитова, което бе в резултат на недоразумението, което се случи на срещата по-миналия петък.В момента оставката не е тема на нашите искания. Ние продължаваме с исканията, както от първия ден на нашите протести, да получим средствата,  които сме изработили с честен труд и държавата официално е признала", посочи инж. Чайков.

Той коментира и темата с възлагането на работа на подизпълнители от страна на „Автомагистрали“ ЕАД. От думите му стана ясно, че в два доклада АДФИ са посочили, че щета от действията на държавната компания няма. „Последният доклад излезе на 9 октомври. Това, което е направила „Автомагистрали“ ЕАД през последните години е, че донесла икономия на бюджета на страната от над 30%. Цялата тази инфлация, която се натрупа в момента тя не се отразява на тези договори, тъй като те са на твърди цени към момента на сключването им. Ако държавата чрез своя държавна фирма е преценила, че в един момент има свободен ресурс, аз лично не виждам нищо лошо", заяви председателят на УС на ББК "Пътища".

"В някои аспекти на договорите, забавянето ще доведе и до загуби на строителните фирми. Въпрос на общ баланс по цените на договорите", подчерта още той.

Той говори и за публикуваните от АПИ нови обществени поръчки за зимно поддържане.  "За нас това е доста странен ход. И в първия вариант на държавата и в това, което ние предлагаме сега, текущите действащи договори предвиждат при настоящия зимен сезон почистването да се извършва от действащите фирми в момента. От тази гледна  точка на диалога определено много странен ход на държавата. От гледна точка на законността в нашите договори има клауза, че държавата няма право да подписва и възлага дейности на други дружества. За мен единственото логично обяснение е, че държавата си създава резервен ход, който минава през задължително прекратяване на действащите договори. Това минава задължително през съда, ако държавата наистина подходи така. Жалбите в съда ще спрат каквато и да е възможност за нови договори и държавата ще остане без зимно поддържане", поясни инж. Чайков.

"За мен е много странно, при положение, че никога в нашия диалог не е ставало дума, че фирмите, които са страна по действащите договори няма да чистят тази зима", каза той.

"Искам да кажа, че от началото на протестите до този момент има неодобрени сертификати в АПИ за над 100 млн. лв. тоест фирмите са натрупали инвестиции в пътната инфраструктура за над 100 млн. лв., които държавата ще трябва да плати. По нашите договори ние нямаме право да откажем задание. Въпреки, че бюджетът на АПИ е изчерпан фирмите няма как да спрат работа, защото ако ние не си изпълним заданието, което никога не е било отменяно от Агенция „Пътна инфраструктура“, държавата може да ни вземе 100% санкция и да прекрати договора", завърши инж. Чайков.

Той приветства желанието на държавата в лицето на АПИ в началото на всяка година Агенцията да може да планира всички разходи. "Дано да отидем на такъв вариант", поясни той.