Новини

Макети на вертикални градинки ще бъдат представени днес в SofiaLab

За да насърчат градското земеделие Асоциация за развитие на София, Зелена София и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организират дизайн семинари „Направи си сам – комплект за вертикална градина“.Събитието ще започне в 10.15 часа и ще продължи до  13.30 часа  в SofiaLab  на адрес  ул. „Сердика“ 1.

Семинарите са част от пилотната дейност на проект CityZen, популяризиращ градското земеделие сред създателите на политики като успешна движеща сила за икономическа и социална трансформация.

Дизайн семинарите се провеждат в два етапа – на 11 октомври 30-те участници се запознаха с основите на дизайн мисленето, споделиха своя опит в градинарството и очертаха рамката на необходимите действия, които биха подпомогнали популяризирането на градското земеделие в София. Екипите се състоят от студенти, предприемачи, експерти по вертикално градинарство, дизайнери, агроеколози и маркетинг специалисти. След като обмениха идеи и опит, участниците бяха разделени в 4 групи и се впуснаха в творчески процес по създаване на макети на вертикални градини, които в последствие превръщат в прототипи. Изработването на макетите бе много цветно и забавно, но и полезно за последващия етап.

Екипите разполагат с една седмица да разработят четирите макета в реални продукти -вертикални градини, които да бъдат представени по време на втория етап на семинарите, който ще се проведе в понеделник, 18 септември. Лидерска роля в този процес поеха студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

След представяне на прототипите от студентите в понеделник, участниците ще изберат най-подходящите сред тях за мултиплициране. Прототипите ще бъдат поставени пилотно на четири специално подбрани места в града - София Тех Парк АД, сграда на Столичната община, офис сграда, както и в жилищен блок.

След тестването на разработените прототипи от гледна точка на устойчивост и приемственост, в рамките на проекта е предвидено да бъде разработена инструкция, която да позволява всеки желаещ лесно и бързо да направи сам своя собствена вертикална градина от лесно-достъпни на пазара материали.

Събитията се състоят в рамките на проект CityZen, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.