Новини

Отвориха офертите за изпълнител на ремонта на втора и четвърта зона от центъра на София

Трима са кандидатите за ремонта на втора зона от централната градска част на София. Оферти са подали Обединение „ЦГС 2021 Зона 2“, в което влизат „Геострой АД“ и „АВ Билд“ ЕООД, Парсек Груп ООД и ДЗЗД „София Прогрес“, което е съставено ДЗЗД „София Прогрес“, „Галчев Инженериг“ ООД и „Ситипрогрес“ ЕООД. Стойността на търга е 5 430 883 лв., които ще бъдат инвестирани в ремонта на ул.6-ти септември“ в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Славянска“ и на ул. „Цар Шишман“ в участъка от ул. „Ген. Паренсов“ до пл. „Народно събрание“. 4 оферти пък са подадени за участие в обществената поръчка за обновяването на Зона 4 от центъра на столицата. Документи са внесени от ДЗЗД „Ахрида Билдинг“,което е съставено от „Растер-Юг“ ООД и „Парсек Груп“ ЕООД. Вторият участник е „Трейс Груп Холд“ АД. Още две обединения са се включили в търга. Това са ДЗЗД „Сердика 2021“, което е съставено от ДЗЗД „Сердика 2021“, „Фармвил“ ЕАД и БКС „Озеленяване“ ЕООД. Второто обединение е ДЗЗД „Интербул“. Тази поръчка е на стойност 14139275 лв. без ДДС.

https://app.eop.bg/today/136616